Thursday, July 17, 2008

Kemahiran bercerita

1. Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita
 • memilih cerita yang sesuai
 • menghafal isi-isi penting
 • sediakan alat bantu mengajar
 • kesediaan pelajar
 • murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru
 • mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi
 • pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir
 • pastikan suara jelas dan lantang
 • kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas
 • mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid
 • ayat dan perkataan mudah difahami murid
 • disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi
 • aktiviti susulan

2. Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita

 • Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai
 • Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni
 • Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid
 • Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan
 • Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali
 • Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan, kad gambar atau topeng-topeng
 • Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid
 • Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru
 • Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita

3. Sesi Bercerita

 • Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik
 • Menggunakan suara, gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita
 • Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya
 • Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita

4. Penutup

 • Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu

5. Aktiviti penutup

 • Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan.
 • Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri.
 • Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita.
 • Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.
 • Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar

No comments: