Thursday, July 17, 2008

Maklumat Pengajaran Mikro

1. Pengajaran mikro sesi 1 (5 minggu) akan bermula pada 24 Julai 2008
a) Kumpulan 1: Kemahiran bercerita (Minggu 3)
b) Kumpulan 2: Kemahiran menerang (Minggu 4)
c) Kumpulan 2: Kemahiran menyoal (Minggu 5)
d) Kumpulan 3: Kemahiran pengukuhan (Minggu 6)
3) Kumpulan 4: Kemahiran menggunakan papan tulis (Minggu 7)

2. Pengajaran mikro sesi 2 (5 minggu)
a) Kumpulan 1:Kemahiran permulaan pengajaran (Minggu 9)
b) Kumpulan 2:Kemahiran variasi rangsangan (Minggu 10)
c) Kumpulan 3:Kemahiaran membentuk kumpulan (Minggu 11)
d) Kumpulan 4:Kemahiran menggunakan alat bantu (Minggu 12)
e) Kumpulan 5:Kemahiaran menutup pelajaran (Minggu 13)

3. Markah pengajaran mikro
  • 15 markah bagi setiap sesi

4. Kemahiran Insaniah yang akan dinilai

  • Kemahiran komunikasi
  • Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat
  • Kemahiran kepimpinan

5. Pengajaran mikro akan dinilai oleh pensyarah dan rakan sebaya

6. Selepas setiap sesi pengajaran mikro sesi refleksi akan dilakukan oleh pelajar dengan bimbingan pensyarah.

7. Kelas pengajaran mikro akan diadakan di makmal P&P Fakulti Bahasa

8. Masa: 2-3.00 ptg (Hari Khamis)

No comments: