Thursday, July 17, 2008

Penilaian bercerita

KRITERIA

1. ISI PERSEMBAHAN
Isi cerita menarik, tema sesuai, meyakinkan, seronok

2. BAHASA DAN PERTUTURAN.
Bahasa menarik, berintonansi, kurang kesilapan tatabahasa, sebutan betul, jelas dan bahasa baku.

3. PENGHAYATAN
Lancar, tidak menghafal, tidak lupa

4. GAYA PERSEMBAHAN/TEKNIK.
Menarik, tenang, meyakinkan, bersahaja, tidak stereotaip.

5. KONTAK MATA/BAHASA TUBUH
Sejauh mana ia berperanan dan menarik perhatian serta meninggalkan kesan kepada pendengar.

6. TEMPO DAN MASA, KAWALAN SUARA
Dapat menyampaikan mengikut tempo dan masa yang sesuai. Nada suara bersesuaian dengan cerita/ulasan.

No comments: